• Sve IT usluge na jednom mestu!

  • Profesionalna, stručna i efikasna IT podrška!

  • Instalacija, konfiguracija i održavanje računara i računarskih mreža!

  • Instalacija i konfiguracija perifernih IT uredjaja, implementacija Backup/Restore procedura!

  • Izrada Web prezentacija, obuka korisnika za njihovo samostalno ažuriranje!